Temakvelder kalt «Vite mer om» inneholder foredrag med dyktige fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten og informasjon om lokale tilbud. Målet med kveldene er å bringe mer kunnskap ut til lokalbefolkningen.

«Vite mer om» arrangeres på kveldstid og tilbudet er gratis.

Aktuelle tema:
– KOLS
– Diabetes type 2
– Hjerte-karsykdom
– Stress
– Kreft
– Smerter
– Søvn

Arrangementet er et interkommunalt samarbeid mellom Frisklivssentralene i Modum, Sigdal og Krødsherad og Frydenberg rehabiliteringssenter. Det er også tett samarbeid med brukerorganisasjoner og Lærings- og mestringssenteret.