En perm som samler alt av lavterskel tilbud innenfor fysisk aktivitet i nærområdet som kan brukes som inspirasjon for deltakerne.

Den inneholder blant annet:

  • Åpne grupper på frisklivssentralen
  • Lokale gågrupper
  • Grupper i regi av LHL, diabetesforeningen, DNT med mer
  • Informasjon om lokale treningssentre

Permen ligger alltid tilgjengelig i frisklivssentralens lokaler. Vi oppfordrer på frisklivstreningene at deltakere som nærmer seg slutten på sin frisklivsperiode kikker i den for å bli inspirert til hva de kan fortsette med. Permen brukes også hyppig i midtveissamtaler med frisklivsdeltakere.