Målet for dette tiltaket er at tidligere frisklivsdeltakere fortsetter å trene sammen etter endt tilbud i Frisklivssentralen. Innsendt av Frisklivssentralen Kristiansand kommune.