Kortfilm fra Frisklivssentralen i Drammen. Inspirere innbyggere til endring og aktivitet. Informere om tilbudet vårt til de som trenger hjelp over dørterstokken.