Undervisning i 9.klasse

Målgruppe

Barn og unge

Mål

Primærforebygging ved å informere og motivere 9.klassinger til å gradvis ta mer ansvar for egen helse.

Idé innsendt av

Enebakk kommune

Beskrivelse av idéen

Undervisning i 9.klasse innenfor temaene fysisk og psykisk helse. Tiltaket er et samarbeid mellom Enhet for rehabilitering og friskliv, og Enhet helse barn og unge.

Helsesøster avtaler i dialog med skolen tidspunkt for undervisningen, og vi holder opplegget for alle kommunens 9.klassinger hvert år. Barnefysioterapeut og frisklivskoordinator har en klassetime knyttet til fysisk helse, og psykolog har en klassetime om psykisk helse, før vi bytter klasse.

Vi har valgt å legge opp timen som en quiz der klassen er delt i grupper på 3-4 elever. De får rundt 7 min. på hver stasjon, der oppgavene er alt fra å forsøke å finne total mengde sukkerbiter i yoghurt/drikkevarer (eks. energidrikker, sjokolademelk osv) til å forklare hva som skjer etter at de har tatt 10 spensthopp. Elevene retter hverandres svar til slutt når vi går gjennom fasit der vi forklarer mer inngående teori opp mot spørsmålene.

Beste lag vinner premie (FRI-utstyr fra Helsedirektoratet). Tilbakemelding fra lærere og elever er at undervisningen skaper stort engasjement og oppleves nyttig.

Vedlegg til idéen

Arbeidssted: | 2018-05-02T13:43:42+00:00 2. mai 2017|Barn og unge|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar