Målgruppe: Personer som trenger hjelp til å komme i gang med aktivitet.

Innhold:
Uteaktivitet x 2 pr uke
Temaundervisning x 1 pr uke

Aktiviteten:
Felles oppstart for alle. Varighet 12 uker. Ved kursstart får deltakerne aktivitetsperm hvor de finner oversikt over aktivitetsøktene og informasjon om temaer. Dersom de uteblir fra aktivitet kan de på den måten gjennomføre økten og lese seg opp på temaet.
Aktiviteten har samme struktur hver gang, med noe variasjon i øktene og progresjon igjennom kurset.
Økta inneholder en god oppvarming, kondisjons trening med intervaller i terreng og aktiv pause, styrkeøvelser for store muskelgrupper, balanseøvelser og uttøyning/avslutning.

Deltakerne får ved oppstart tilgang til kartleggingsverktøy (aktivitetsdagboka) og utlån av skritteller for å bli kjent med eget aktivitetsnivå, og på den måten sette seg egne mål for hvordan de kan bli mer aktive.

Temaundervisningen bygger på «Gode aktivitetsvaner – veileder for helsepersonell» samt noen tilleggstemaer om kosthold.

På kursets siste dag legges treningen til «likepersonsgruppa» som er tidligere deltakere på Frisklivssentralen.