Utstyr: En trapp bestående av 18 trinn med avsats, stoppeklokke, (pulsklokke, Borg skala).

Prosedyre: Benytt trapp som er tilgjengelig og la pasienten gå/løpe 18 trinn opp og ned tre ganger. Dersom det 18. trinnet er midt i trappen, så snur pasienten der. Trappen bør inneholde en avsats. Det er lov til å løpe og å holde seg i gelenderet, men pasienten har ikke lov til å hoppe over noen trinn. Det kan være gunstig å måle puls og registrere Borg skala etter endt test, men dette er ikke en nødvendighet.

Instruksjon: ”Du skal nå forsøke å komme deg så raskt som mulig opp og ned 18 trinn tre ganger. Du får lov til å løpe og du kan holde deg i gelenderet dersom du føler for det, men du får ikke lov til å hoppe over noen trinn.”

”Er du klar? Klar, ferdig, GÅ/LØP!”

Resultat: Antall sekunder brukt på å komme seg tre ganger opp og ned 18 trinn (samt puls og Borg skala).

Referanseverdier: Gjennomsnittlig antall sekunder brukt på 3 x 18 trappetrinn (95% konfidensintervall) vist i 10 års aldersgrupper og kjønn

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-90 år
Kvinner 33 (31-35) 34 (32-36) 35 (33-37) 39 (37-41) 46 (42-50) 57 (54-60) 75 (65-85)
Menn 29 (28-30) 30 (28-31) 31 (29-33) 34 (33-36) 38 (35-41) 46 (42-50) 57 (49-64)

(hentet fra Tveter et al (2014) Health-related physical fitness measures: Reference values and reference equations for use in clinical practice, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 95; 1366-73)

Endring: Pasienten bør endre seg med ca 8 sekunder for at vi skal kunne si at det virkelig har skjedd en reell endring (utover naturlig variasjon i prestasjon).

Foto og tekst: Anne Therese Tveter