Tobakksfri kompendium til Kurs og individuell slutteveiledning

Skriv ut kompendiumet som hefte og stift sammen, eller ta kontakt med ditt lokale trykkeri for mer profesjonelt utseende. Legger ved både PDF og Word, så kan Frisklivssentralene omgjøre hefte til sitt eget.

Link til kompendiet i PDF her.

Link til kompendiet i Word her.