Tobakkfri med andre

Målgruppe

Innbyggere

Mål

Hjelpe flere innbyggere til å stumpe røyken og kutte snusen.

Idé innsendt av

Frisklivssentralen i Modum

Beskrivelse av idéen

Frisklivssentraler i mange kommuner arrangerer kurs i tobakksavvenning. Kurset er basert på prinsippene for motiverende intervju (MI).

Det å være i en gruppe kan gi deltakerne økt motivasjon gjennom gruppestøtte, gjenkjennelse og kollektiv styrke.

Kursmalen “Tobakksfri” er en veiviser for hvordan et snus- og røykesluttkurs kan gjennomføres ved en frisklivssentral. Kurset er lagt opp med en felles sluttdato. Deltakerne deler erfaringer og støtter hverandre under forberedelsene og under vedlikeholdsfasen i etterkant av sluttdatoen. Fastlegen og annet helsepersonell kan henvise pasienter til frisklivssentralen, eller man kan ta kontakt selv.

Les mer om metoder og hjelpemidler for snus og røykeslutt her.

Vedlegg til idéen

Tobakksfri-mal-for-snus-og-roykesluttkurs-for-deg-som jobber-pa-frisklivssentralen-IS-0477

Arbeidssted: | 2018-05-02T14:03:22+00:00 31. januar 2017|Tobakk, Tobakkslutt|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar