Faggruppen for migrasjonshelse i Helseetaten har i samarbeid med Frisklivssentralen i Bydel Stovner laget et nytt format av Sunn start materialet. Dette er en kortversjon av Sunnstart materialet i plakatform basert på kostrådene til Helsedirektoratet, tilpasset innvandrere.

Kostrådene er laget i en kultur og språktilpasset form som kan brukes i individuelle helsesamtaler, kurs eller digitalt som vi gjorde i høst i «Ta vare på helsa»-kampanjen. Kampanjen er et tiltak i prosjektet Sunn start mat og helse for innvandrere. Dersom man ønsker tilgang til filene, kan man ta kontakt med Frisklivssentralen i bydel Stovner.

Besøk gjerne sunnstartnorge sin hjemmeside for å laste ned det originale materialet som består av 3 moduler: mat og helse, munnhelse og psykisk helse.

Se kortversjonene ved å trykke på linken:

Måltidsrytme

Nøkkelhull

Råd 1

Råd 2

Råd 3

Råd 4

Råd 5

Råd 6

Råd 7

Råd 8

Råd 9

Råd 10