Undervisningsmateriellet kan benyttes av frivillige, ansatte i kommunen og helsepersonell. Både nyankomne personer til Norge og de som har bodd i Norge en stund, kan ha nytte av materiellet.

Materiellet består av:

– Mat og helse
– Munnhelse
– Psykisk helse

I tillegg er det utviklet en informasjonspakke for ansatte og frivillige som jobber på mottak.

Besøk sunn start her.