Forskning

“Bra Mat for bedre helse” kurs Høgskolen i Hedmark
Effektevaluering av “Bra mat for bedre helse” Universitetet i Oslo

Opplevelser og erfaringer i tilknytning til røykesluttkurs Høgskolen i Hedmark

Opplevelser og erfaringer etter endt reseptperiode Høgskolen i Hedmark
Deltakernes opplevelse av tilbudet Høgskolen i Molde
Frisklivsresept som virkemiddel for atferdsendring NMBU
Endring i helserelatert livskvalitet Universitetet i Stavanger

Evaluering fysisk aktivitet på resept i Nordland og Buskerud NTNU
Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald Møreforskning
Evaluation of a lifestyle intervention program Universitetet i Stavanger

Health-related physical fitness measures Reference values and reference equations for use in clinical practice

Prospektiv intervensjonsstudie: Evaluering av norske frisklivssentraler NTNU
Prospektiv studie: Prescribed Exercise

Tverrsnittundersøkelse: Frisklivsresept Høgskolen i Telemark

Kvalitativ studie: Et helhetlig blikk på frisklivssentral NMBU
Kvalitativ studie: Ett år etter frisklivsresept NMBU
Kvalitativ studie/masteroppgave: Frisklivssentralen og varige livsstilsendringer Universitetet i Tromsø

Kvantitativ studie: Bacheloroppgave, Ungdom og kosthold, Ragnhild Engelsvold og Marte Asbjørnhus, 26.05.2017
Kvanitativ studie/Masteroppgave: Effekten av tiltak i frisklivssentralen Høgskolen i Gjøvik

Haugland S. Elisabeth_Frisklivssentralers effekt på fysisk aktivitet og sosial omgang

Våge Eirin T. Effekt av livsstilintervensjon ved norske frisklivssentraler på fysisk aktivitet og motivasjon  

Masteroppgave: Casestudie med fokus på organisering og praktisering Høgskolen i Oslo og Akershus
Masteroppgave: Undersøkelse av Frisklivssentralene i Oslo Universitetet i Oslo
Masteroppgave: “Trening på resept” Evaluering 3 mnd på resept Norges idrettshøgskole
Masteroppgave: Selvrapportert funksjonsevne hos deltakere NMBU
Masteroppgave: Ordningen Aktiv UNG Høgskolen i Telemark
Masteroppgave: The development of Centers for Healthy Living Universitetet i Oslo

Measuring Health-Related Physical Fitness