Spredningsguiden

Målgruppe

Ansatte ved frisklivssentralen

Mål

Et praktisk verktøy for deling og gjenbruk av idéer og tiltak.

Idé innsendt av

Redaksjonen

Beskrivelse av idéen

Center for Offentlig Innovation i Danmark har utviklet Spredningsguiden for å hjelpe offentlige arbeidsplasser med å dele egne innovasjoner og gjenbruke andres.

Spredningsguiden gjør det lett å få oversikt over en ellers kompleks prosess. Guiden hjelper til å skape et felles språk og sikre forventningsavklaring før et samarbeid. Spredningsguiden er relevant for alle, som vil samarbeide om å overføre en idé fra en kommune eller arbeidsplass til en annen.

Guiden inneholder seks faser med tilhørende verktøy. Gjenbruk av gode idéer kan spare arbeidstid og utviklingskostnader og bidra til bedre kvalitet i tjenesten. Når vi deler egne løsninger, kan andres erfaringer med å tilpasse og implementere våre løsninger bidra til å videreutvikle våre egne ideer og tiltak. Guiden bygger på forskning, feltstudier og flid. Les mer her.

Vedlegg til idéen

Arbeidssted: | 2018-05-02T13:47:53+00:00 20. februar 2017|Metoder og verktøy|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar