Utformet spørreundersøkelse om hvordan deltakerne håndterte Covid-19 fra nedstengning frem til i dag. Spørreundersøkelsen er utformet i Forms og sendt ut til 44 brukere som var aktive før 12. mars 2020 da tilbudet ved Frisklivssentralen stengte ned. 25 deltagere svarte, noe som gav en svarprosent på 57%. Spørsmålene ble utformet med en påstand med graderring 1-5, og med utfyllende kommentarer til hver enkelt påstand.

Se resultatet fra spørreundersøkelsen her.