Søvnkurs erfaring

Målgruppe

Innbyggere

Mål

Formidle erfaring med søvnkurs for å få flere til å benytte dette ved de ulike frisklivssentralene.

Idé innsendt av

Tarjei Nordtveit

Beskrivelse av idéen

Få bedre søvn med søvnkurset “Sov godt”. Vi har gjennomført søvnkurset “Sov godt” etter kursmanualen som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Kurset inneholder:

  • Teoriundervisning,
  • Dialog i grupper,
  • Avspenningsteknikker og
  • Hjemmeoppgaver ved bevisstgjøringsskjema
  • Utfylling av søvndagbok.

Positive erfaringer: Deltagerne satte pris på dialoggrupper og erfaringsutveksling. “Det var godt å treffe andre som hadde søvnvansker og vite at jeg ikke var alene”. De ga også tilbakemelding på at det var bra og nyttig å lære om ulike avspenningsteknikker i hver samling. De ga tilbakemelding på at det var spesielt nyttig å fylle ut søvndagboken i kursperioden.

Resultater: Av de som fullførte kurset rapporterte 83 % om bedre søvn ved kursslutt. I tillegg rapporterte samtlige om at de var mer fornøyd og mindre bekymret for egen søvn.

Vedlegg til idéen

Arbeidssted: | 2018-05-28T11:00:41+00:00 23. mai 2017|Søvn|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar