Få bedre søvn med søvnkurset «Sov godt». Vi har gjennomført søvnkurset «Sov godt» etter kursmanualen som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Kurset inneholder:

  • Teoriundervisning,
  • Dialog i grupper,
  • Avspenningsteknikker og
  • Hjemmeoppgaver ved bevisstgjøringsskjema
  • Utfylling av søvndagbok.

Positive erfaringer: Deltagerne satte pris på dialoggrupper og erfaringsutveksling. «Det var godt å treffe andre som hadde søvnvansker og vite at jeg ikke var alene». De ga også tilbakemelding på at det var bra og nyttig å lære om ulike avspenningsteknikker i hver samling. De ga tilbakemelding på at det var spesielt nyttig å fylle ut søvndagboken i kursperioden.

Resultater: Av de som fullførte kurset rapporterte 83 % om bedre søvn ved kursslutt. I tillegg rapporterte samtlige om at de var mer fornøyd og mindre bekymret for egen søvn.