Foredrag om søvn og skjermbruk til elever og foresatte til elever på grunnskolen.

Informasjonen kan gis til elever i skoletiden og på foreldremøter.

Det gis informasjon om:

  • Søvn
  • Hvor mye søvn barn og unge trenger
  • Hvordan få nok søvn
  • Grensesetting
  • Kkonsekvenser av søvnmangel
  • Tidstyver – skjermbruk
  • Prestasjon på skolen og fritidsaktiviteter
  • Leggerutiner.

Dette er en fin arena å dele erfaringer, innføre for eksempel mobilhotell på skolen og i hjemmet, skjermfri sone på soverommet, fysisk aktivitet og stillesitting. Nyttig informasjon deles: Søvnhygienerådene fra helsedirektoratet, søvnbrosjyre, søvnfilm og logg av film på youtube fra helsedirektoratet. Mye fin informasjon på helsenorge.no.