Hjemmesiden inneholder mye nyttig informasjon for de som har individuelle samtaler som kartlegger levevaner.

Blant annet er det utarbeidet man kartleggingsverktøy, fagstoff og filmer. Det finnes også en alkoholenhetskalkulator man kan benytte for å se om bruker/pasient har et ok inntak av alkohol eller ligger i faresonen. Kalkuklatoren er også visuell og fin å bruke sammen med bruker/pasient.

Link til hjemmesiden er her.