Målet er at samarbeidspartnere og henvisere kan komme til Frisklivssentralen og få informasjon og prøve opplegget selv, og se hva det vil si å være deltaker ved Frisklivssentralen. Dette vil kunne føre til flere henvisninger og gi større kunnskap rundt hva tilbudet til frisklivssentralen innebærer. Det er lettere å fremsnakke tilbudet når man har prøvd noen av aktivitetene selv.

Invitasjon sendes ut til alle samarbeidspartnere og henvisere (fastleger/NAV/helsesykepleiere), slik at de kan komme og få en liten smakebit av Frisklivssentralens tilbud. Vi legger opp til en introduksjon av frisklivsssentLegg opp til en introduksjon av Frisklivssentralen først. Få gjerne med noen tidligere deltakere som kan fortelle litt om hvilke effekter de har hatt av tilbudet. Ha en praktisk del, hvor de får testet ut de ulike tilbudene som finnes i din frisklivesentral. Bør gjennomføres en gang i året, slik at nyansatte får mulighet til å være med.

I etterkant av gjennomføringen mottok Frisklivssentralen som testet dette  flere henvisninger.