Brosjyren inneholder ulike spørsmål som kan gjøre en deltaker mer bevisst på hva slags levevaner han/hun har. Deltaker kan blant annet ta en helsesjekk med sentrale helseparametre, kostholdssjekk, og sjekke risiko for diabetes type 2. Du finner brosjyren HER.

Grete Roede er en aktør som følger Helsedirektoratets nasjonale anbefalingene om kosthold og er en aktuell samarbeidspartner for frisklivssentraler.