Samarbeid treningssenter

Målgruppe

Voksne

Mål

Intensjonen med avtalen er å bidra til at personer
som får oppfølging ved Frisklivssentralen, gis mulighet til å prøve ut trening på treningssenter, når
dette er aktuelt. Målet er at personen får positive erfaringer og ønsker å fortsette på egenhånd utover
perioden de får oppfølging ved Frisklivssentralen.

Idé innsendt av

Modum kommune

Beskrivelse av idéen

En mal på samarbeidsavtale frisklivssentraler kan etablere med treningssentre i kommunen.

I avtalen er dette spesifisert: 

 • Tilbudet gjelder for personer som får oppfølging ved Frisklivssentralen, hvor planen omfatter trening på treningssenter avtalen gjelder for trening inntil 1 x pr. uke. Trening utover dette dekkes ikke gjennom avtalen.
 • Det er også utarbeidet prosedyre: 
  • Frisklivssentralen eller personen det gjelder kontakter treningssenter før oppstart, for å avtale tid for veiledningstime. 
  • Frisklivsresepten skal forevises ved oppstart. 
  • Frisklivsresepten skal være stemplet med Frisklivssentralens stempel. 
  • Feltet for «gyldig til dato» skal være utfylt og gyldig i forhold til dagens dato. 
  • Kvitter på baksiden av resepten med dato og dine initialer.

Se malen her.

Vedlegg til idéen

Samarbeidsavtale Treningssenter generell

2018-02-27_5a951c4d4db46_SamarbeidsavtaleTreningssentergenerell

Arbeidssted: | 2018-05-02T13:28:31+00:00 27. februar 2018|Samarbeidspartnere|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar