En mal på samarbeidsavtale frisklivssentraler kan etablere med treningssentre i kommunen.

I avtalen er dette spesifisert: 

 • Tilbudet gjelder for personer som får oppfølging ved Frisklivssentralen, hvor planen omfatter trening på treningssenter avtalen gjelder for trening inntil 1 x pr. uke. Trening utover dette dekkes ikke gjennom avtalen.
 • Det er også utarbeidet prosedyre: 
  • Frisklivssentralen eller personen det gjelder kontakter treningssenter før oppstart, for å avtale tid for veiledningstime. 
  • Frisklivsresepten skal forevises ved oppstart. 
  • Frisklivsresepten skal være stemplet med Frisklivssentralens stempel. 
  • Feltet for «gyldig til dato» skal være utfylt og gyldig i forhold til dagens dato. 
  • Kvitter på baksiden av resepten med dato og dine initialer.

Se malen her.