Etter endt oppfølging på Frisklivssentralen kan det være aktuelt for deltakere med videre kostholdsoppfølging hos eksterne samarbeidspartnere. Frisklivssentralen skal ha oversikt over og lede videre til aktuelle lokale tilbud. Tilbud som det ledes videre til skal være basert på Helsedirektoratets anbefalinger på kosthold. Roede har tilbud i mange kommune. Roede baserer sine tilbud på Helsedirektoratets anbefalinger. Det er nyttig å ha direkte kontakt med lokal kursleder. For å bli kjent med tilbud, innhold og kvalitet lokalt. På nettsiden www.roede.com finner du informasjon om hvem som er kursleder, tilbud som gis lokalt og priser.  

Roede har innført en rabattordning for personer som får oppfølging ved frisklivssentralene. Disse gis en rabatt på 400 kr. på kurs.  Ved påmelding skal det for disse fylles ut kampanjekode ved påmelding til kurs. Koden er FRISKLIV200916.