Frisklivssentralen i bydel Stovner fikk våren 2021 tilskuddsmidler til videreutvikling av det generelle frisklivstilbudet i bydelen og spesielt til utvikling av rehabiliteringstilbud for personer som har gjennomgått covid19-sykdom.

Vedlagt ligger en presentasjon om hvordan tilbudet ble utformet, gjennomført og implementert i driften ved vår Frisklivssentral.
Håper dette kan være til inspirasjon for andre som skal etablere lignende tilbud.

Du kan laste ned presentasjonen HER (pdf)