Rådmann i Modum kommune, Aud Norunn Strand, forteller her om folkehelsearbeidet i kommunen. I videoklippet legges det vekt på Frisklivssentralens rolle.

Hun snakker blant annet om:

  • God forankring
  • Folkehelse
  • Hvorfor Frisklivssentralen er viktig i kommunen
  • Sosial utjevning
  • Målgrupper