For å gjøre det enklere å huske oppfølgingstilbudet ved Frisklivssentralen har vi laget en oppsettbar huskelapp til våre henvisere og en blokk med informasjon som kan gis pasienten/brukeren:

1. Huskeliste til fastlege. Brettet og laget i kartong slik at den kan settes opp på kontorpulten og minne på til daglig.

2. Blokken «Henvisning til Frisklivssentralen». Dette er informasjon som gis pasienten. Denne kan deles ut av henviser uansett om pasient/bruker henvises til frisklivssentralen eller ikke.

Bordskilt og handout for henvisere til frisklivssentraler leveres i InDesign fil. Ved å engasjere valgt trykkeri eller grafisk designer vil man kun måtte gjøre få justeringer for at det kan tilpasses eget bruk i kommunen. Å legge til egen logo og for eksempel egen profil har vi fått opplyst at vil ta rundt 0,5t å gjennomføre. Da filene ikke kan legges ut her, send en mail til idebank@frisklivssentralen.no for å få filene tilsendt.