Fritid123 er en lokal nettside hvor man lett kan søke opp alle organiserte fritidsaktiviteter som finnes i nærmiljøet. Det er lett for brukeren av nettsiden å søke opp aktiviteter som passer en selv, ut i fra alder, interesser og bosted. Det er også lett å finne aktiviteter som ikke koster noe å delta på, er tilrettelagt for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser eller foreninger som er åpne for å tilrettelegge aktivitetene.

Aktivitetsoversikten er inspirert av finn.no hvor man filtrerer bort det man ikke synes er relevant. Lag og foreninger i nærmiljøet kan selv legge inn informasjon om hvilke aktiviteter som finnes. De som ikke har gjort dette selv, har vi ringt til og lagt inn aktivitetene for. Den digitale aktivitetsoversikten oppdateres en gang i året, og etter innspill.

Nettsiden er et nyttig verktøy i helsesamtalene på frisklivssentralen. Informasjonen om nettsiden spres direkte til alle innbyggerne via lokale medier, ulike sosiale medier kommunen er på og kommunens nettsider. Informasjonen spres også til ulike målgrupper gjennom lærere, miljøarbeidere, utekontakter, ungdomsarbeidere, ansatte i NAV, flyktningetjenesten, helsestasjon, servicetorget, tjenester til funksjonshemmede, barnevern, rask psykisk helsehjelp, saksbehandlerenheten og psykisk helsevern.

Målgruppen er innbyggere (barn, ungdom, voksne og senior) og ansatte i frisklivssentralen og andre kommunale virksomheter.

Besøk nettsiden her: Fritid123