Aktivitetene i mosjonskatalogen har kontaktperson som kan bidra med flere opplysninger om aktiviteten, tidspunkt og sted. Disse kontaktpersonene er glade for å få telefoner vedrørende sine aktiviteter.

 

Tilbudene er delt inn i nivåer for å gjøre det enklere å finne ut av hva slags tilbud som passer for den enkelte.

Nivå 1: Kan delta med hjelpemidler. Mulighet for å sette seg underveis og regulere intensiteten selv. Flatt underlag.

Nivå 2: Kan være i fysisk aktivitet i 20 minutter sammenhengende. Variert underlag. Lett til moderat intensitet.

Nivå 3: Høyere intensitet. Kan gå i trapper og bakker og være i fysisk aktivitet i 45 min.

Dersom det er noe som ikke stemmer i katalogen, eller man vet om andre tilbud som ikke er kommet med, ber vi folk ta kontakt med oss på telefon eller sende en e-post til frisklivssentralen@aktiveiker.no. Her kan folk også henvende seg for å få flere eksemplarer av katalogen.