Kurs over 10 uker med tema innenfor fysisk og psykisk helse, fysisk aktivitet og kosthold. Kurset er praktisk rettet med mulighet for deltakelse i fysisk aktivitet og matlaging. Tolk deltar på samlingene, og det legges opp til samtale rundt undervisningstema. Samtalen tar utgangspunkt i en brukerhistorie med tilhørende illustrasjoner, hvor ulike hverdagsdilemma belyses. Fastlege, psykolog, tannhelsetjeneste og klinisk ernæringsfysiolog samt veiledere på frisklivssentralen bidrar i undervisningen.