1. Utprøving og utvikling av prosjekt ved hjelp av eksterne midler, eksempelvis ordninger kunngjort på Helsedirektoratet sine nettsider.

2. Evalueringsrapport med videre forankring i eksempelvis kommunens folkehelseforum

3. Finansiering av videre utprøving med finansiering over kommunale prosjektmidler. I Stavanger kommune disponerer folkehelseforum en midler som er øremerket utprøving av folkehelsetiltak.

4. Ny evalueringsrapport og utarbeidelse av politisk sak, med forslag til vedtak om videreføring i drift der evalueringen tilsier at dette er ønskelig.

5. Innføring av tiltak i handlings- og økonomiplan