Matveilederen er en veggplansje. Denne kan henges opp ulike steder for eksempel i frisklivssentralens lokaler eller hos legekontorene. Den kan også brukes som en veileder eller som inspirasjon for en samtale om matvaner.

Kan bestilles gratis HER. Der finnes også ulike aktuelle temaer innen livsstil og helse til bruk for helsepersonell og noe materiell til utskrift som kan benyttes i veiledning.

Grete Roede er en aktør som følger Helsedirektoratets nasjonale anbefalingene om kosthold og er en aktuell samarbeidspartner for frisklivssentraler.