Matveilederen

Målgruppe

Innbyggere

Mål

En veggplansje som kan brukes som inspirasjon for innbyggerne i kommunen.

Idé innsendt av

Redaksjonen

Beskrivelse av idéen

Matveilederen er en veggplansje. Denne kan henges opp ulike steder for eksempel i frisklivssentralens lokaler eller hos legekontorene. Den kan også brukes som en veileder eller som inspirasjon for en samtale om matvaner.

Kan bestilles gratis HER. Der finnes også ulike aktuelle temaer innen livsstil og helse til bruk for helsepersonell og noe materiell til utskrift som kan benyttes i veiledning.

Grete Roede er en aktør som følger Helsedirektoratets nasjonale anbefalingene om kosthold og er en aktuell samarbeidspartner for frisklivssentraler.

Vedlegg til idéen

Matveilederen

Arbeidssted: | 2018-02-07T09:55:08+00:00 18. oktober 2017|Kosthold|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar