Plakat med diverse matvarer og tips.

Matplakaten «Vårt bord er dekket med» til bruk hvor det måtte være behov for det. Plakaten visualiserer tips hva som kan være fint å dekke bordet med og viser en stor variasjon. Matplakaten er på ulike språk og viser hva som er bra å ha på et frokost/lunsj bord

Utarbeidet av Nordland fylkeskommune.

Finn matplakaten her:
Vårt bord er dekket med – Norsk

For andre språk besøk hjemmesiden til Nordland fylkeskommune.