Temasamling om mat og følelser. Både nåværende og tidligere deltakere inviteres, og informasjonen gis enten i helsesamtalene, som egen post på Facebooksiden vår eller som nyhetsbrev pr mail.

Undervisningen foregår i gruppe, varer i cirka 1,5 time, og det serveres litt å bite i.

Undervisningen er «levende» og det er åpent for innspill og spørsmål både underveis og til slutt.

Tema som tas opp er:

  • Mat i normalhverdagen
  • Refleksjon rundt eget forhold til mat og følelser
  • Når det dreier over til å bli et problem
  • Brukes mat som trøst, belønning, straff etc.
  • Når er mat bare mat, og når tar maten for stor plass i livet?

Mennesker som strever med overvekt rapporterer ofte om sammenhengen mellom mat og følelser, og dette står ofte i veien for en vellykket endring av levevaner om det ikke vies oppmerksomhet. Oppmøtet på samlingene er godt, og tilbakemeldingene som gis fra deltakere er at temaet er nyttig.

Se gjerne eksempel på en plakat.