Et samlet kurstilbud innen smertemestring, fysisk aktivitet og «Livsstyrketrening- når livet setter seg i kroppen» (LST). Frisklivssentralen i Enebakk fikk henvist personer med langvarige smerter. Disse personene uttrykket behov for å komme i gang med fysisk aktivitet og veiledning i å håndtere livet.

Ansatte i enhet for rehabilitering og friskliv utformet et kurstilbud som holdes i regi av Frisklivssentralen. Kurstilbudet starter opp med et infomøte og teori om smertemestring, deretter syv gruppesamlinger à to timer annenhver uke med komprimert versjon av LST. I tillegg er det ukentlig treningsgruppe. Temaene som blir tatt opp er:

  • Hvem er jeg (mine ressurser)
  • Hva trenger jeg (om å sette egne grenser)
  • Hva er viktig for meg – hjemme og på jobb
  • Hva gir og tar energi
  • Glede, samvittighet og sinne
  • Egne ressurser, muligheter og valg

På siste gruppesamling informerer vi om selvhjelpsgrupper og eventuell mulighet for å benytte våre lokaler til dette. Videre trening skjer i likemannsgrupper. Kurset evalueres (KOR/FIT – se vedlegg).

Frisklivssentralen har et interkommunalt samarbeid med andre frisklivssentraler i Follo. Det medfører at deltakere fra andre Follokommuner kan delta på våre kurs.