Liv og røre er et kurs for barn med overvekt fra 1.-4.trinn og deres foreldre.

Kurset varer over ett år (følger skoleruta), med ukentlige kursdager.

Kursdagene består enten av aktivitet eller veiledning, hvor foreldrene hovedsakelig får veiledning mens barna er i aktivitet. Aktivitetene arrangeres i samarbeid med lokale aktører, og/eller samarbeidspartnere innad i kurset.

Kurset er et samarbeid mellom psykisk helsetjeneste for barn og unge, skolehelsetjenesten, rehabilitering og Frisklivssentralen i Ski kommune.