Erfaring fra leder for likemannsgruppa ved Frisklivssentralen i Modum kommune.