En brosjyre som for eksempel kan legges på venteværelser hos frisklivssentraler eller venteværelse hos de som henviser til frisklivssentralen, for å inspirere andre til å ta fatt på sine levevaner.

Materiellet kan bestilles gratis HER. Der er det også andre ulike aktuelle temaer innen livsstil og helse til bruk for helsepersonell og noe materiell til utskrift som kan benyttes i veiledning.

Grete Roede er en aktør som følger Helsedirektoratets nasjonale anbefalingene om kosthold og er en aktuell samarbeidspartner for frisklivssentraler.