Legg inn idé

Her kan du legge inn en kort beskrivelse, av gjennomførte tiltak, benyttede metoder og materiell i tråd med anbefalingene i veileder for kommunale frisklivssentraler. Max antall tegn: 1000. Du kan også laste opp inntil 5 vedlegg/bilder. Last først opp bilde, deretter vedlegg. Når idéen er lagt inn går den til webmaster. Du får beskjed på e-post når idéen er publisert.

Du laste opp minst et bilde til teksten din. Bilde og første del av teksten vises på forsiden.

Innsendt av
Målgruppe
Velg én hovedmålgruppe. Dersom det er flere målgrupper beskriv dette i tekstfeltet «Idé».
Beskriv tiltak, benyttet metode og materiell, gjennomføring, samarbeid og måloppnåelse.
Dette vil brukes sammen med presentasjonen av idéen på nettsiden. Tillatte filtyper: jpg, png, gif. NB! Last opp et bilde som kan brukes som illustrasjon først. Tillatte filtyper: pdf, jpg, gif, png, doc/docx, xls/xlsx, rtf og txt. Husk at du må ha tillatelse til publisering fra fotograf og identifiserbare personer på bildet. Bilder må være i breddeformat, max 3MB, lengste side 1000px korteste side 650px.