Aktivitetstilbud for minoritetskvinner, i samarbeid med voksenopplæring for å nå flest mulig. Kvinnene får selv bestemme om de ville delta i aktivitet, eller gjøre skolearbeid. Etter forespørsel blir det gjennomført 2 ganger hver uke.

Til vanlig deltar 25 av 35 på aktiviteten som har varighet på 45 min til 1 time. Aktiviteten er svært variert, med blant annet styrketrening, step, dans, tur, spinning og lignende. Tilbudet har ofte vært i et lukket rom, uten menn tilstede for å ha frihet til å bevege seg og kunne ta av seg bekledning.

Vi har svært god erfaring med samarbeid med voksenopplæring som også ser behovet for aktivitet for denne gruppen. Etterhvert som tilbudet har blitt etablert har det vært ønske fra voksenopplæringen og mennene på voksenopplæringen og også ha et tilbud til menn.