Kurset bygger på kognitiv, sosial læringsteori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger som holder vedlike og forsterker nedstemthet/depresjon.

Kurset går over 8-10 samlinger, hver på 2,5 time.

Det er ikke nødvendig og fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne lærer teknikker og metoder, og hjemmearbeid er en viktig del av kurset.

Målet med kurset:
– Å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
– Å korte ned på varigheten av depresjon
– Å gjøre de negative følgene av depresjon mindre
– Forebygge nye episoder med depresjon

Metode:
KID bygger på kognitiv sosial læringsteori og er et psykoedukativt tiltak. Kursdeltakerne får opplæring i kognitive modeller for å endre egne uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre. Kurset blir ledet av godkjent kursleder. Kurslederkurs holdes regelmessig.