Denne leken fungerer fint for eksempel til oppvarming av en større gruppe.

Deltakerne får et begrenset område å bevege seg på tvers av (for eksempel sekstenmeteren på en fotballbane), og skal gå frem og tilbake i økende tempo i forskjellige omganger.

Omgang 1: Deltakerne får beskjed hvert 20. sekund om å øke tempoet med 10%, opp til 100%. Pause mens omgang 2 forklares.

Omgang 2: Deltakerne blir før start bedt om å demonstrere (gjerne overdrive) den stolteste og blideste holdningen de kan forestille seg. Denne holdningen skal de ha når de gjennomfører ny runde med gange frem og tilbake, nå med økning hvert 10. sekund. Pause mens omgang 3 forklares.

Omgang 3: Deltakerne blir bedt om å demonstrere den tristeste (igjen med overdrivelse) holdning de kan tenke seg. Denne gangen skal annenhver deltaker starte med den tristeste holdningen de får til, og de resterende den stolteste og blideste. Når deltakerne er halvveis i tempo, skal de bytte holdning.

Denne typen aktivitet kan egne seg godt til å gradvis få varmet opp deltakerne, gjøre seg bevisst på hvordan tanker og kroppsholdninger påvirker hverandre, samt å bryte isen (spesielt i oppstart av nye grupper). Den gir også deltakerne noe å reflektere over, og det kan være svært nyttig etter hver omgang å samle deltakerne for å høre hvilke tanker og erfaringer de gjorde seg. Selvsagt har metoden også overførbarhet til andre aktiviteter, f.eks. styrketrening, og det er også mulig å legge inn andre typer humør som deltakerne skal demonstrere – kreativiteten setter grenser.