Kostverktøyet er en nettside laget for å hjelpe familier med overvekt og fedme, samt styrke kompetansen til helsepersonell som jobber med familier med overvekt og fedme.

Kostverktøyet kan bidra med:
◦Økt kunnskap om hvilket kosthold som anbefales ved overvekt og fedme hos barn og unge
◦Bevisstgjøring av familiens kostholdsvaner
◦Praktiske tips til hvordan familien kan få til kostholdsendringer i praksis
◦Verktøy som kan hjelpe helsepersonell med å veilede familier på en brukervennlig og motiverende måte

Kostverktøyets hovedmål:
◦Å bidra til en bedre og mer effektiv behandling av barnefedme.
◦Bedre samhandling og kompetanseoverføring av klinisk ernæringskompetanse mellom 1. og 2. linjetjenesten
◦Å tilby lett tilgjengelig og evidensbasert kostholdsinformasjon

Klikk her for å besøke kostvertktøyet.