Kostateljen er en mappe med bilder av ulike matvarer og måltider. På baksiden av hvert bilde står det næringsinnholdet beskrevet.

Mappen er fin å bruke både i individuell veiledning og på “Bra mat – for bedre helse” kurs og “Bra Mat for de med livsstilssykdom”. Deltakerne blir mer bevisst på hva de får i seg av ulike næringsstoffer og hvordan de kan kombinere  sammen gode sammensatte måltider. og hvordan de kan sette sammen gode måltid.

Mer informasjon om kostateljen finner du her.