Kostateljen er en mappe med bilder av ulike matvarer og måltider. På baksiden av hvert bilde står det næringsinnholdet beskrevet.

Mappen er fin å bruke både i individuell veiledning og på «Bra mat – for bedre helse» kurs og «Bra Mat for de med livsstilssykdom». Deltakerne blir mer bevisst på hva de får i seg av ulike næringsstoffer og hvordan de kan kombinere  sammen gode sammensatte måltider. og hvordan de kan sette sammen gode måltid.

Trykk her for mer informasjon om kostateljen.