Frisklivssentralene skal fungere som et kompetansesenter i kommunen og tilrettelegge for ulike grupper i befolkningen.