Line Oldervoll, Refleksjon rundt forskningsresultater fra studier utført ved frisklivssentraler Folkehelsekonferansen_Friskliv_28.10.21