Helsedirektoratet, Helsetjenestens rolle helhetlige forløp og i folkehelsearbeidet Forkonferanse Trondheim oktober 2021