Finn Markussen, Bergen kommune_Frisklivssentralen som folkehelseaktør