Konferanser

Friskliv- og mestringskonferansen 2021

Elisabeth Jenset, Systematisk arbeid med forankring av frisklivssentraler i kommunen

Ragnar Nesvag, FHI, På tide å droppe dikotomien «psykisk og fysisk helse»?

Finn Markussen, Bergen kommune_Frisklivssentralen som folkehelseaktør

Forkonferanse-2021-E-Friskliv-og-mestring-Endelig program pr 25.10.21

Helsedirektoratet, Helsetjenestens rolle helhetlige forløp og i folkehelsearbeidet Forkonferanse Trondheim oktober 2021

Line Oldervoll, Refleksjon rundt forskningsresultater fra studier utført ved frisklivssentraler Folkehelsekonferansen_Friskliv_28.10.21

Iréne Nilsson Carlsson, Effektive metoder for endring av levevaner, 27.10.21