Kommunal kommunikasjon og dokumentasjon i kommunen
Hvorfor bruke fagprogrammet Profil i kommunen?

Elektronisk dokumentasjon og meldingsutveksling ved bruk av fagprogrammet Profil i frisklivssentraler.

1. Profil brukes allerede i kommunen i forhold til dokumentasjon av pasientopplysninger. Dette er et elektronisk journalsystem som kommunen har investert i fra før, og som kan tilpasses. Systemet kommuniserer dermed med andre kommunale tjenester.

2. Profil er tilpasset i forhold til bruk av elektroniske meldinger som er en viktig og rask kommunikasjon opp mot fastleger og henvisning fra disse til Frisklivssentralen. Se for øvrig vedlegg Brukerhåndbok Profil nederst på denne siden.