Et informasjonstreff om selvhjelp vil kunne avholdes på dag eller kveldstid og er en mulighet på tvers av ulike aktiviteter ved Frisklivssentralen. En tidsramme på 2 timer gir rom for informasjon og dialog om muligheten for etablering av selvhjelpsgrupper i etterkant av kurs eller aktivitet ved sentralen.

Innhold:
– Hva er selvhjelp?
– Hvordan kan selvorganisert selvhjelp styrke mulighetene for mestring?
– Hvordan komme i gang med en selvhjelpsgruppe etter kurs/aktivitet?

Det vil være lurt å ha materiell om selvhjelp liggende tilgjengelig i Frisklivssentralen og informere deltakere om muligheten for å etablere selvhjelpsgrupper i etterkant av kurs og aktiviteter, i  en til en møter og på kurs. Selvhjelp Norges distriktskontorer eller en av de mange lokale kontaktpunktene for selvhjelp kan bidra i gjennomføringen.

Kontakt Selvhjelp Norge: https://selvhjelp.no/kontakt-oss/

Lokale kontaktpunkter – Selvhjelp Norge