Informasjonsbrosjyre om tilbudet hos Frisklivssentralen Drammen. Enkle tekster og bilder beskriver tilbudet hos Frisklivssentralen. Den inneholder også hvordan man får en frisklivssresept og kontaktinformasjon.

Deltakere ved Frisklivssentralen var med i utformingen. For å nå personer som ikke forstår eller leser norsk, har vi oversatt brosjyren til flere språk. Ved bruk av data fra statistisk sentralbyrå, lokal tolketjeneste, samt egne data kom vi frem til følgende språk: arabisk, tyrkisk og polsk. Det er en kontinuerlig vurdering om vi oversetter til flere språk. Vi benyttet kommunens språktjeneste for oversetting, og grafisk senter for design og opptrykk.

Brosjyren er distribuert til en rekke ulike arenaer hvor vi kan nå innbyggerne bla. legekontor, sykehus, lærings- og mestringssenter, private fysikalske institutt, frivillighetssentraler, introduksjonssenteret, bibliotek, kommunens servicekontor og andre.