Informasjonsplakat til legekontor

Målgruppe

Innbyggere

Mål

Informere deltakere/pasienter som sitter på legekontor om Frisklivssentralens tilbud

Idé innsendt av

Modum kommune

Beskrivelse av idéen

Informasjonsplakaten ble utviklet for å informere pasienter som sitter på legekontor om Frisklivssentralens tilbud.

Plakaten er utformet med høy grad av brukermedvirking fra brukere. Leger har også bidratt.

Tilbakemeldingene så langt har vært gode.

Vedlegg til idéen

2018-12-04_5c06835d435d4_Plakat_A3_trykk

Legg igjen en kommentar