Informasjonsplakaten ble utviklet for å informere pasienter som sitter på legekontor om Frisklivssentralens tilbud.

Plakaten er utformet med høy grad av brukermedvirking fra brukere. Leger har også bidratt.

Tilbakemeldingene så langt har vært gode.

Informasjonsplakat legekontor