Informasjonsplakaten ble utviklet for å informere pasienter som sitter på legekontor om Frisklivssentralens tilbud.

Plakaten er utarbeidet med høy grad av brukermedvirkning fra deltakere på frisklivssentralen, samt at leger har bidratt.

Tilbakemeldingene så langt har vært gode.

Her kan du laste ned plakaten: Informasjonsplakat legekontor